Mapa pyleń

Dane: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja luty 2024 informacje o aktualnym stężeniu pyłku na stronie – www.alergen.info.pl

Mapa pyleń

Region:

Prawdopodobny aktualny status pyleń na podstawie danych historycznych:

Leszczyna

Olsza

Brzoza

Topola

Dąb

Trawy

Babka

Szczaw

Pokrzywa

Komosa

Bylica

Ambrozja

Cladosporium

Alternaria

Leszczyna

Olsza

Brzoza

Topola

Dąb

Trawy

Babka

Szczaw

Pokrzywa

Komosa

Bylica

Ambrozja

Cladosporium

Alternaria

Leszczyna

Olsza

Brzoza

Topola

Dąb

Trawy

Babka

Szczaw

Pokrzywa

Komosa

Bylica

Ambrozja

Cladosporium

Alternaria

Leszczyna

Olsza

Brzoza

Topola

Dąb

Trawy

Babka

Szczaw

Pokrzywa

Komosa

Bylica

Ambrozja

Cladosporium

Alternaria

Stężenie

Wysokie

Niskie

Brak

Tendencja zmian

Koniec sezonu

Spadek

Silny spadek

Bez zmian

Wzrost

Silny wzrost