5 rzeczy, o których rodzic powinien wiedzieć w kontekście alergii u dzieci

Rodzice podejrzewający alergię u dzieci powinni wziąć pod uwagę 5 podstawowych wskaźników pomocnych w dalszej diagnostyce.

Trzy dziewczynki leżą na trawie wśród stokrotek z uniesionymi rękami i uśmiechami

[1]  Objawy alergii

Kichanie salwami, świąd i wodnista wydzielina są najczęściej występującymi objawami alergii. Poza tym czasami może dokuczać zatkany nos, świąd gardła i/lub skóry oraz uczucie zmęczenia. Występowanie tych objawów w połączeniu z gorączką raczej nie jest związane z alergią, a z przeziębieniem. Uczulenie na takie alergeny, jak kurz i pyłki nie powoduje gorączki. Wyjątkiem jest tzw. gorączka sienna – bardzo gwałtownie rozwijający się stan zapalny w szczycie sezonu pylenia. Alergie zazwyczaj trwają tak długo, jak długo występuje kontakt z alergenem, pojawiają się często bezpośrednio w wyniku kontaktu z alergenem lub trwają dłużej niż 7–10 dni, które są typowym okresem dla utrzymywania się objawów przeziębienia. 

 

[2] Kalendarz nasilenia objawów

Warto prześledzić okres występowania objawów u dziecka, aby zweryfikować potencjalną przyczynę.

Alergeny mogą znajdować się w powietrzu przez cały rok, wtedy objawy mogą utrzymywać się stale z większym lub mniejszym nasileniem. Takie alergeny najczęściej należą do alergenów wewnątrzdomowych.

Mogą też pojawiać w powietrzu sezonowo, wtedy objawy alergii występują co jakiś czas, ale regularnie się powtarzają. 

 

[3] Alergie zewnętrzne 

Alergie sezonowe są związane z kalendarzem pylenia roślin. Występowanie objawów u dziecka mniej więcej o tej samej porze każdego roku może pomóc określić listę roślin potencjalnie je uczulających.

 

[4] Alergie wewnętrzne

Jeśli czynnikiem wpływającym na objawy są alergeny wewnętrzne, warto zaobserwować, czy występują w kontakcie ze zwierzętami domowymi czy raczej z kurzem.

Istotne może być też to, kiedy następuje nasilenie objawów – w domu czy w szkole?

 

[5] Genetyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka, którego rodzic jest alergikiem wynosi 50%. Wzrasta do 75%, kiedy u obojga rodziców występuje alergia.

Opracowanie treści medycznych we współpracy z Panią

Dr. n. med. Ewą Willac-Janc

Piśmiennctwo:

 1. Ariano R, Canonica GW, Passalacqua G. Possible role of climate changes in variations in pollen seasons and allergic sensitizations during 27 years. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 r;104(3):215-22.
 2. Bousquet J, Ansotegui IJ, van Ree R, Burney PG, Zuberbier T, van Cauwenberge P. European Union meets the challenge of the growing importance of allergy and asthma in Europe. Allergy. 2004;59(1):1-4.
 3. D Amato M, Cecchi L, Annesi-Maesano I, D Amato G. News on Climate Change, Air Pollution, and Allergic Triggers of Asthma. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):91-97.
 4. Shin JH, Lee DH. How does the pattern of aeroallergen sensitization change over time across all ages? Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7(7):652-659.
 5. Rudzki E. Alergeny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 6. http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2017/05/K.021_Zwierzeta_domowe_O04a-17.pdf
 7. Willak-Janc E, Balińska- Miśkiewicz W. Wpływ kontaktu z psem na rozwój alergii. Alergia 2015;4: 43-46.
 8. Vredegoor DW, Willemse T, Chapman MD, et al. Can f1 levels in hair and homes of different dog breeds: lack of evidence to describe any dog breed as hypoallergenic. J Allergy Clin Immunol 2012;130(4): 904-909.
 9. Hodson T, Custovic A, Simpson A, et al. Washing the dog reduces dog allergen levels, but the dog needs to be washed twice a week. J Allergy Clin Immunol 1999;103(4): 581-585.
 10. Chinn S, Heinrich J, Antó JM, et al. Bronchial responsiveness in atopic adults increases with exposure to cat allergen. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(1):20-6.
 11. Sander I, Lotz A, Neumann HD, et al. Indoor allergen levels in settled airborne dust are higher in day-care centers than at home. Allergy 2018; 73: 1263-1275.
 12. Niesler A,Ścigała G, Łudzeń-Izbińska B. Cat (Fel d1) and dog (Can f1) allergen levels in cars, dwellings and schools. Aerobiologia (Bologna) 2016; 32(3): 571-580.
 13. Sikorska-Szaflik H, Balińska-Miśkiewicz W, Willak-Janc E. Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (chomik, szczur, mysz).Public Health Forum 2017;3:108-115.
 14. Willak-Janc Ewa. Alergia wziewna u dzieci – nowe możliwości leczenia. Opis przypadku. Forum Pediatrii Praktycznej 2019, 26