Terapia sterydami – czy to bezpieczne?

Sterydy to najsilniejsze leki przeciwzapalne, jakie znamy i stosujemy. Dopóki są przyjmowane zgodnie z zaleceniami są bezpieczne i skuteczne.

Terapia sterydami - kobieca dłoń trzymająca spray do nosa

W leczeniu schorzeń alergicznych leki sterydowe  (najczęściej spraye do nosa i leki wziewne do oskrzeli) mają szerokie zastosowanie. Na szczęście potrzebne i skuteczne dawki są bardzo niewielkie. Wysoki profil bezpieczeństwa donosowych leków sterydowych z mometazonem  i ich skuteczność w leczeniu alergicznego nieżytu nosa wpłynęły na dopuszczenie ich do sprzedaży w aptekach bez recepty.

Nowoczesne leki sterydowe

Nowoczesne leki steroidowe mają bardzo małą biodostępność. Oznacza to, że po aplikacji do nosa, tam zostają i działają w miejscu podania. Aktualnie stosowane sterydy donosowe, np : mometazon charakteryzuje także wysoki poziom tiksotropii, czyli przyczepności do błony śluzowej nosa. Dzięki czemu nie spływają do gardła, a czas ich działania się wydłuża.

Bezpieczeństwo

Na bezpieczeństwo leczenia lekami steroidowymi do nosa i minimalizację ryzyka wystąpienia działań niepożądanych wpływa technika aplikacji. Bardzo istotne jest, aby nie rozpylać spreju bezpośrednio na przegrodę nosową, a aplikator zawsze kierować w stronę wewnętrznego kącika oka po stronie otworu donosowego, do którego aplikujemy lek. Prawy otwór nosowy – kierunek kącik prawego oka.

Korzyści z terapii

Niekiedy złagodzenie objawów występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku. Jednak pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku. Nie należy w tym czasie stosować większej dawki leku lub częściej niż raz na dobę. Bardzo ważne jest, aby stosować aerozol do nosa regularnie, zgodnie z ulotką i zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia – nawet jeśli odczuwalna jest poprawa, a kontakt z alergenem nie jest w pełni ograniczony- chyba, że tak zaleci lekarz.      

Konsultacja z lekarzem jest konieczna, gdy:
 • wystąpią działania niepożądane,
 • objawy nasilą się lub nie jest odczuwalna poprawa po 2 tygodniach,
 • lek jest stosowany już przez 3 miesiące.

 

Leków sterydowych nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem u dzieci. 

 

 

 

Opracowano we współpracy z dr n. med. Ewa Willak-Janc

Piśmiennictwo:

 

Zasady postępowania w Alergicznym Nieżycie Nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; 2012 Prof. Dr hab. Bolesław Samoliński, Dr n. med. Monika Świerczyńska- Krępa, Dr n. med. Anna Gruda-Duda
Lehman J.B., Blaiss M.S. Selecting the Optimal Oral Antihistamine for Patients with Allergic Rhinitis. Therapy in Practice. 2006; 66(18): 2309-2319]

Opracowanie treści medycznych we współpracy z Panią

Dr. n. med. Ewą Willac-Janc

Piśmiennctwo:

 1. Ariano R, Canonica GW, Passalacqua G. Possible role of climate changes in variations in pollen seasons and allergic sensitizations during 27 years. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 r;104(3):215-22.
 2. Bousquet J, Ansotegui IJ, van Ree R, Burney PG, Zuberbier T, van Cauwenberge P. European Union meets the challenge of the growing importance of allergy and asthma in Europe. Allergy. 2004;59(1):1-4.
 3. D Amato M, Cecchi L, Annesi-Maesano I, D Amato G. News on Climate Change, Air Pollution, and Allergic Triggers of Asthma. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):91-97.
 4. Shin JH, Lee DH. How does the pattern of aeroallergen sensitization change over time across all ages? Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7(7):652-659.
 5. Rudzki E. Alergeny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 6. http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2017/05/K.021_Zwierzeta_domowe_O04a-17.pdf
 7. Willak-Janc E, Balińska- Miśkiewicz W. Wpływ kontaktu z psem na rozwój alergii. Alergia 2015;4: 43-46.
 8. Vredegoor DW, Willemse T, Chapman MD, et al. Can f1 levels in hair and homes of different dog breeds: lack of evidence to describe any dog breed as hypoallergenic. J Allergy Clin Immunol 2012;130(4): 904-909.
 9. Hodson T, Custovic A, Simpson A, et al. Washing the dog reduces dog allergen levels, but the dog needs to be washed twice a week. J Allergy Clin Immunol 1999;103(4): 581-585.
 10. Chinn S, Heinrich J, Antó JM, et al. Bronchial responsiveness in atopic adults increases with exposure to cat allergen. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(1):20-6.
 11. Sander I, Lotz A, Neumann HD, et al. Indoor allergen levels in settled airborne dust are higher in day-care centers than at home. Allergy 2018; 73: 1263-1275.
 12. Niesler A,Ścigała G, Łudzeń-Izbińska B. Cat (Fel d1) and dog (Can f1) allergen levels in cars, dwellings and schools. Aerobiologia (Bologna) 2016; 32(3): 571-580.
 13. Sikorska-Szaflik H, Balińska-Miśkiewicz W, Willak-Janc E. Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (chomik, szczur, mysz).Public Health Forum 2017;3:108-115.
 14. Willak-Janc Ewa. Alergia wziewna u dzieci – nowe możliwości leczenia. Opis przypadku. Forum Pediatrii Praktycznej 2019, 26