Właściwe zastosowanie leku sterydowego do nosa

Właściwa aplikacja leku w nosie pozwala cieszyć się korzyściami z terapii i minimalizować ewentualne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Instrukcja stosowania Aleric spray do nosa, aerozol na alergię

Leki sterydowe do nosa podane na przegrodę nosową mogą wywołać miejscowy efekt przesuszenia lub uszkodzenia błony śluzowej. Aby tego uniknąć, należy podawać lek, kierując aplikator w stronę wewnętrznego kącika oka. Najprościej rzecz ujmując: lek podajemy prawą ręką do lewej dziurki, a lewą do prawej. Wtedy właściwy kąt uzyskamy naturalnie. Nie należy kierować głowy do tyłu.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do opakowania leku i stosować się do opisanych w niej zasad.
1

Przed aplikacją leku – należy oczyścić i udrożnić nos, poprzez jego delikatnie wydmuchanie. Można w tym celu pomocniczo zastosować np. sól fizjologiczną lub wodę morską.

2

Wstrząsnąć butelkę i zdjąć nasadkę ochronną.

3

Uchwycić butelkę w prawej dłoni, a lewą zamknąć lewy otwór nosowy.

4

Włożyć końcówkę dozownika do prawego otworu nosowego. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

5

Skierować końcówkę dozownika w stronę
przeciwną do przegrody nosa (ściana pomiędzy otworami nosowymi),
czyli w prawym otworze nosowym w kierunku prawego oka.

UWAGA! Nie należy rozpylać aerozolu bezpośrednio na przegrodę nosową, gdyż może to powodować uszkodzenie błony śluzowej nosa.

6

Rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos, w czasie którego należy rozpylić aerozol do nosa, naciskając RAZ dozownik.

7

Wykonać wydech przez usta.

8

Powtórzyć czynności opisane w punktach 6-7, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego, jeżeli potrzeba.

9

Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego.

10

Przełożyć butelkę do lewej ręki i zatkać prawą ręką prawy otwór nosowy.

Powtórzyć czynności opisane w punktach 4-8, aby właściwie podać aerozol do lewego otworu nosowego. Należy pamiętać by umieść końcówkę dozownika w nosie kierując ją w stronę przeciwną do przegrody nosa, czyli w lewym otworze nosowym w kierunku lewego oka.

11

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę ochronną aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Opracowanie treści medycznych we współpracy z Panią

Dr. n. med. Ewą Willac-Janc

Piśmiennctwo:

 1. Ariano R, Canonica GW, Passalacqua G. Possible role of climate changes in variations in pollen seasons and allergic sensitizations during 27 years. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 r;104(3):215-22.
 2. Bousquet J, Ansotegui IJ, van Ree R, Burney PG, Zuberbier T, van Cauwenberge P. European Union meets the challenge of the growing importance of allergy and asthma in Europe. Allergy. 2004;59(1):1-4.
 3. D Amato M, Cecchi L, Annesi-Maesano I, D Amato G. News on Climate Change, Air Pollution, and Allergic Triggers of Asthma. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):91-97.
 4. Shin JH, Lee DH. How does the pattern of aeroallergen sensitization change over time across all ages? Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7(7):652-659.
 5. Rudzki E. Alergeny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 6. http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2017/05/K.021_Zwierzeta_domowe_O04a-17.pdf
 7. Willak-Janc E, Balińska- Miśkiewicz W. Wpływ kontaktu z psem na rozwój alergii. Alergia 2015;4: 43-46.
 8. Vredegoor DW, Willemse T, Chapman MD, et al. Can f1 levels in hair and homes of different dog breeds: lack of evidence to describe any dog breed as hypoallergenic. J Allergy Clin Immunol 2012;130(4): 904-909.
 9. Hodson T, Custovic A, Simpson A, et al. Washing the dog reduces dog allergen levels, but the dog needs to be washed twice a week. J Allergy Clin Immunol 1999;103(4): 581-585.
 10. Chinn S, Heinrich J, Antó JM, et al. Bronchial responsiveness in atopic adults increases with exposure to cat allergen. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(1):20-6.
 11. Sander I, Lotz A, Neumann HD, et al. Indoor allergen levels in settled airborne dust are higher in day-care centers than at home. Allergy 2018; 73: 1263-1275.
 12. Niesler A,Ścigała G, Łudzeń-Izbińska B. Cat (Fel d1) and dog (Can f1) allergen levels in cars, dwellings and schools. Aerobiologia (Bologna) 2016; 32(3): 571-580.
 13. Sikorska-Szaflik H, Balińska-Miśkiewicz W, Willak-Janc E. Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (chomik, szczur, mysz).Public Health Forum 2017;3:108-115.
 14. Willak-Janc Ewa. Alergia wziewna u dzieci – nowe możliwości leczenia. Opis przypadku. Forum Pediatrii Praktycznej 2019, 26